Αίτηση βεβαίωσης εγκατάστασης στη συγκεκριμένη τοποθεσία