Δήλωση καταβολής δημοτικού τέλους 0,5%

user-manual-logo Δες τον οδηγό χρήσης