Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση